Voordelen van windenergie

Windenergie biedt vele voordelen, wat verklaart waarom het een van de snelst groeiende energiebronnen ter wereld is. Onderzoeksinspanningen zijn gericht op het aanpakken van de uitdagingen voor een groter gebruik van windenergie. Adrighem heeft ervaring met de bouw van windmolens. En we hebben aan hun gevraagd wat de voordelen zijn van windenergie. Lees verder om meer te weten te komen over de voordelen van windenergie.

Windenergie is kosteneffectief

Op land gebaseerde windenergie op utiliteits schaal is een van de goedkoopste energiebronnen die momenteel beschikbaar zijn en kost tussen de twee en zes cent per kilowattuur, afhankelijk van de wind bron en de financiering van het specifieke project. Omdat de elektriciteit uit windparken gedurende een lange periode (bijvoorbeeld 20+ jaar) tegen een vaste prijs wordt verkocht en de brandstof gratis is, vermindert windenergie de prijs onzekerheid die brandstofkosten toevoegen aan traditionele energiebronnen.

Wind creëert banen

Op dit moment zijn er 4000 fulltimers werkzaam in de windindustrie. Naar verwachting zal dit aantal groeien naar 30.000 banen in 2030 volgens kWh People. Deze stijging zou door kunnen zetten doordat banen in productie, installatie, onderhoud en ondersteunende diensten zich verder zullen ontwikkelen.

Het is een schone brandstofbron

Windenergie vervuilt de lucht niet zoals energiecentrales die afhankelijk zijn van de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals steenkool of aardgas, die fijn stof, stikstofoxiden en zwaveldioxide uitstoten – wat gezondheidsproblemen en economische schade veroorzaakt. Windturbines produceren geen atmosferische emissies die zure regen, smog of broeikasgassen veroorzaken.

Wind is een binnenlandse energiebron

De wind voorraad van het land is overvloedig en onuitputtelijk. Volgens cijfers van het CBS is er in 2018 zo’n 10.549 mln kWh energie geproduceerd. Door windenergie op land en windenergie op zee. 

Het is duurzaam

Wind is eigenlijk een vorm van zonne-energie. Winden worden veroorzaakt door de verwarming van de atmosfeer door de zon, de rotatie van de aarde en de onregelmatigheden van het aardoppervlak. Zolang de zon schijnt en de wind waait, kan de geproduceerde energie worden benut om stroom over het net te sturen.

Windturbines kunnen worden gebouwd op bestaande boerderijen of op zee

Dit komt de economie op het platteland ten goede, waar de meeste van de beste windparken worden gevonden. Boeren kunnen het land blijven bewerken omdat de windturbines slechts een fractie van het land gebruiken. Eigenaren van windenergie-installaties betalen huur aan de boer voor het gebruik van het land, waardoor landeigenaren extra inkomsten ontvangen.

Voor meer informatie over de bouw van windmolenparken kun je een kijkje nemen op de website van https://adrighem.com/